Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba' Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2013

Mix-xellug għal-lemin: Joseph M. Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Demelsa Grech (Kunsilliera), Mark Anthony Sammut (Kunsillier), John-Mary Calleja k/a Mario; (Sindku), Romeo Baldacchino (Viċi Sindku), Stefan Caruana (Kunsillier)

Is-Sitt Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

Mix-xellug għal-lemin – Joseph Mary Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Osvaldo Pace (Kunsillier), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Mark Anthony Sammut (Kunsillier), Romeo Baldacchino (Viċi Sindku), Anthony Dalli (Kunsillier)

Il-Ħames Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006

Mix-xellug għal-lemin – Mark Anthony Sammut (Kunsillier), Frankie Gatt (Kunsillier), Romeo Baldacchino (Kunsillier), Osvaldo Pace (Viċi Sindku), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Joseph Mary Formosa (Segretarju Eżekuttiv)

Ir-Raba' Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

Mix-xellug għal-lemin – John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Osvaldo Pace (Viċi Sindku), Martin Gravina (Kunsillier), Michele Mifsud (Kunsillier), Ivan Schembri (Kunsillier), Antoniette Azzopardi (Viċi Segretarju Eżekuttiv)

It-Tielet Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

Mix-xellug għal-lemin – John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Martin Gravina (Viċi Sindku), Anthony Brincat (Kunsillier), Lawrence Schembri (Kunsillier), Ivan Schembri (Kunsillier), Victor Mifsud (Segretarju Eżekuttiv)

It-Tieni Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 1997

Mix-xellug għal-lemin – Victor Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Connie Seguna (Kunsilliera), Horace Muscat (Kunsillier), Salvino Spiteri (Kunsillier), Angelo Agius (Viċi Sindku)

L-ewwel Leġiżlazzjoni - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar, 1994

Mix-xellug għal-lemin – Peter Montebello (Segretarju Eżekuttiv), Anglu Agius (Sindku), Connie Seguna (Kunsillier), Carmelo Dalli (Kunsillier), Josephine Spiteri (Kunsillier) u Anthony Brincat (Kunsillier)